ผลตอบแทนรายได้

คำอธิบายเกี่ยวกับผลตอบแทนแต่ละประเทศ รายได้ต่อ 1,000 ครั้งต่อการรับชม
Desktop Mobile / Tablet
Thailand $4.500000 $4.500000
ผลตอบแทนทั่วโลก (ทุกประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายการ) $2.000000 $2.000000